Dünyanın hayran olduğu Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin ismini duymayan yoktur elbette. Batılıların “Rumi” diye tanıdığı Mevlana’nın takipçileri sadece Konya’da değil, İstanbul’un merkezinde Galata’da da karşınıza çıkacaklar. Haydi günümüze dek uzanan en önemli Mevlevihane’yi ve Mevlevileri tanımak için Galata’ya doğru uzanalım.

Naturally, there is no one who has never heard of globally admired Maulana Jalaluddin Rumi. The followers of Maulana, known as “Rumi” by the western peoples, will meet us not only in Konya but also in Galata, the center of Istanbul. Let’s go to Galata to know the most important Mawlawi Lodge, which has survived to the present day, and the Mawlawi.

 

AFGANİSTAN’DAN KONYA’YA KONYA’DAN İSTANBUL’A

1207 yılında Belh’de dünyaya gelen ünlü filozof Mevlâna Celâlettin Rumi, insanın dünyevi zevk ve ihtiraslardan vazgeçip tamamen maneviyata yönelerek insanın kendisini bulmasını öğütlemiştir. Kendilerine Mevlevi denilen bu felsefenin takipçileri, Mevlevihane denilen mekanlarda bir araya gelerek ibadet ederlerdi.

FROM AFGHANISTAN TO KONYA AND FROM KONYA TO ISTANBUL

Born in Balkh in the year 1207, the famous philosopher Maulana Jalaluddin Rumi has advised people to renounce their worldly pleasures and ambitions and turn towards spirituality in full to find themselves. The followers of this philosophy, i.e. the Mawlawi, used to come together and pray in venues called Mawlawi Lodge.

İstanbul’da Tünel bölgesindeki Galata Mevlevihanesi de bu inanca sahip olanlar için günümüze kadar ulaşan en önemli mekanlardan birisi.

Mevlevihane 1491’de kuruldu. Yüzyıllar içinde çıkan yangınlar yüzünden yıkılıp yeniden yapılan binanın avlusunda Mevleviliğin en önemli isimlerinden biri olan Şeyh Galip’in türbesinin de yer alıyor.

And Galata Mawlawi Lodge in Tunnel, Istanbul is one of the most important venues for these believers, which has survived to the present day.

This Mawlawi Lodge was launched in 1491. Demolished and rebuilt due to various fires throughout centuries, this building harbors the tomb of Sheikh Galip, one of the most important names of the Mawlawi order, in its courtyard.

 

DİVAN EDEBİYATI MÜZESİ

Mevlevihanenin içinde bulunan Divan Edebiyatı Müzesi’nde yüzyıllar boyu müzik ve sanatla iç içe olan şair ve müzisyen Mevlevilerden hareketle, Türk musikisine ait aletler ile Mevlevi kültürüne ait eserler sergileniyor. Müze Pazartesi günleri hariç diğer günler açık.

DIVAN LITERATURE MUSEUM

Inspired by the poet and musician Mawlawi who were engaged in music and literature for ages, the Divan Literature Museum in the Mawlawi Lodge exhibits the instruments of Turkish Classical Music and works of art from the Mawlawi culture. The museum is open for visits every day except Monday.

 

HER PAZAR SEMA AYİNİ

Mevlevilerin dualar, tasavvuf müziği ve ilahiler eşliğinde, felsefelerine uygun olarak dünyevi hırslardan vazgeçtikleri ve ilahi bir basamağı atlamaya yöneldikleri sema ayini bir görsel şölen olarak da izlenmektedir.

SEMA (WHIRLING) RITUAL EVERY SUNDAY

The sema ritual, during which the Mawlawi renounce worldly ambitions and get ready to ascend a divine step in company with prayers, Sufi music and hymns pursuant to their philosophy, can also be watched as a visual feast.

Sema ayinleri öncesinde öncelikle Mevlâna’nın felsefesini anlatan metinler okunur, müzisyenler Tasavvuf müziği icra ederler ve ardından da sema başlar. Sema, manevi bir gidiş – gelişi temsil eder. Sağdan sola kalbin etrafında gerçekleştirilen bu dönüş, bütün yaratılmışları sevgi ve aşkla kucaklamak anlamına gelir. Ayin boyunca ruh, dünyadan ayrılarak özgürce ve büyük sevinçle Tanrıyla birleşir. Bu dönüşte sağ el göğe, sol el ise toprağa dönüktür. Böylece semayı gerçekleştiren dervişler “Hak’tan aldıklarını, halka vermeyi” temsil ederler.

Before the sema rituals, texts describing the philosophy of Maulana are read, the musicians perform Sufi music, and then sema ritual begins. Sema represents a spiritual round travel. This whirl from right to left around the heart means embracing all creatures with love. During the ritual, the spirit leaves the world and unites with God freely and joyfully. In this rotation, the right palm looks at the sky while the left palm looks at the ground. With this, the whirling dervishes “give the people what they receive from God”, representatively.

NE ZAMAN GÖRÜLEBİLİR?

Galata Mevlevihanesi’nde her pazar saat 17.00’de Sema ayinleri düzenleniyor, yaz sezonunda Cumartesi günleri de yapılıyor. Ayrıca her Ayın ikinci Salı günü saat 13.30’da İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından da Sema gösterisi ve tasavvuf müziği konseri icra ediliyor. Ziyaretçilerin müze giriş biletleriyle izleyebilecekleri gösterilerde 150 kişilik izleyici sınırı bulunuyor.

WHEN TO WATCH?

Sema rituals are performed in Galata Mawlawi Lodge at 17:00 o’clock every Sunday, and also every Saturday in summer. Besides, Istanbul Historical Turkish Classical Music Ensemble also performs sema ritual and Sufi music concert at 13:30 o’clock on the second Tuesday of each month. The shows the visitors may watch with their museum tickets are limited to 150 spectators only.