Women’s Day which is celebrated on 8th of March in the whole world and recognized by the United Nations, is very important nowadays since subjects such as gender apartheid, fair wage policy and equal rights are intensively discussed. The reason of celebrating this day on 8th of March depends on a very sad story.

Tüm dünyada 8 Mart Günü kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir gün olan Kadınlar Günü; cinsiyet ayrımcılığı, eşit ücret politikası ve haklar gibi konuların son derece yoğun şekilde tartışıldığı günümüzde ayrı bir önem taşıyor. Bu günün 8 Mart’ta kutlanmasının sebebi ise hayli acı bir olaya dayanıyor.

 

In a fire started during the strike went on for better working conditions by workers most of whom were women in Triangle shirt factory in New York, 120 women and 23 men workers were stuck in the factory as a result of locking the door on them. 8th of March has been celebrated as the Worker Women’s Day all over the world after this sad incident.

Newyork’ta yer alan Triangle gömlek fabrikasında çalışan çoğunluğu kadın işçilerin daha iyi koşullar için yaptıkları grev esnasında fabrikada çıkan yangında, kapıların üzerlerine kitlenmesi sonucu 120 kadın ve 23 erkek işçi fabrikada kilitli kaldı. Bu acı olayın ardından her yıl 8 Mart günü tüm dünyada Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı.

 

Much better images come to mind today regarding March 8. March 8 is now a time when women feel themselves special with lots of flowers, pink color and its tones combined with chic gifts. We, as Midtown Hotel, sincerely congratulate the March 8 Women’s Day of all women.

Günümüzde 8 Mart denince ise akla çok daha iyimser imajlar geliyor. Bolca çiçeğin, pembe renk ve tonlarının şık hediyelerle buluştuğu 8 Mart günü artık kadınların kendini özel hissetiği bir zaman dilimi. Biz de Midtown Hotel olarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyoruz.