We can say that Turkish Bath has left its mark on our geography. Turkish Bath, which has become one of the global symbols of the Ottoman Empire, although it has its roots in the Roman Empire, is a favorite venue for also having fun and socializing in addition to bathing and cleaning. Then, let’s enter through the doors of this Oriental world and learn what to do and how to do it in the Turkish Bathes full of steam, water, and marble.

Diyebiliriz ki Hamam bizim coğrafyamıza damgasını vurmuştur. Kökeni Romalılara dayansa da Osmanlı’nın tüm dünyadaki sembollerinden biri haline gelen Hamam, sadece yıkanmak ve temizlenmek için değil eğlenmek ve sosyalleşmek için de gözde bir mekan. O zaman haydi gelin bu Oryantal dünyanın kapılarından içeri girip buhar, su ve mermer ile kaplı hamamlarda neler nasıl yapılmalı öğrenelim.

 

A Turkish Bath is briefly a “place reserved for bathing, purification, and recovery”. Under the influence of religious beliefs, the tradition of bathing with running water has led each one of the people coming together under a large dome to bath alone next to a basin. Then, what must be done in a Turkish Bath, and in what order?

Hamam, kısaca “yıkanma, arınma ve şifa bulmaya mahsus yer”dir. Dini inançların etkisiyle, akan suda yıkanma geleneği geniş bir kubbenin altında bir araya gelen insanların her birinin bir kurnada tek başına yıkanmasına yol açmıştır. Peki hamamda neler, hangi sırayla yapılır?

When you enter through the Turkish Bath door, a staff member called “Yanaşma” meets you. He gives you “takunya” (wooden slippers) and “peştemal” (Turkish Bath towel), and shows you the room where you can leave your belongings. After taking off your clothes and wrapping in the towel, you are met and taken to “göbek taşı” (the central massage platform in a Turkish Bath) by “Tellak” (bath attendant) who will rub you there with a coarse bath-glove.

Hamam kapısından içeri girdiğinizde sizi “Yanaşma” ismi verilen bir görevli karşılar. Takunya ve peştamal verir ve eşyalarınızı bırakacağınız oda gösterilir. Elbiselerini çıkarıp peştamale sarındıktan sonra sizi keseleyecek “Tellak” tarafından karşılanıp, göbek taşına götürülürsünüz.

Everybody who comes to a Turkish Bath lies down on that platform, which is the hottest place of the Turkish Bath, for minimum 20 minutes. They sweat there and become ready for bath-glove massage. Then, they are massaged with a bath-glove and given a bubble bath by Tellak. Then, they wash and clean themselves up next to a basin. The body relaxes after the bath-glove massage, which is not just a cleansing process, but also a kind of massage.

Hamama gelen herkes, hamamın en sıcak yeri olan göbek taşında, en az 20 dakika uzanıp yatar. Burada terler ve kese için hazırlanmış olur. Ardından Tellak tarafından keselenir ve köpük banyosu yaptırılır. Sonrasında da kurnada suyla yıkanıp temizlenir. Sadece temizlenmek için değil, bir çeşit masaj da olan Kese işlemi sonrasında vücut gevşer ve rahatlar.

After these processes, you go to the “Ilıklık” section of the Turkish Bath. It is necessary to stay there for minimum 20 minutes to recover the normal body heat. It is also a Turkish Bath tradition to drink cold drinks to cool off in this process.

Bu işlemler sonrasında hamamda Ilıklık denilen bölüme geçilir. Burada en az 20 dakika kalmak, vücut ısısını normal hale getirmek lazımdır. Bu arada serinlemek için soğuk içecekler içmek de hamam adetlerindendir.

You have learned what are done in that mysterious ambient of Turkish Bath. And now, you also go to the nearest Turkish Bath to experience this historical tradition of Istanbul, and crack the door open to this interesting world.

Hamamın o gizemli ortamında neler yapıldığını öğrendiniz. Haydi şimdi siz de İstanbul’un bu tarihi geleneğini yaşamak için en yakındaki hamama gidip bu ilginç dünyanın kapılarını aralayın.